Vijfde zondag van Pasen

15 mei 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Werner Pieterse
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Benjamin Omta
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst