Vierde zondag van Pasen

8 mei 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Harmen de Vries
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Cor Omta
Lector: Lamkje Sminia
Piano / orgel: Vincen Dorenbos

Kruispuntjes
Orde van Dienst