Vijfde zondag van de zomer

Gezamenlijke zomerdienst van Paaskerk- en Kruiskerkgemeente

23 juli 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Ds. Barbara de Groot
Ouderling: Henk van der Meulen
Diaken: Connie Gaykema
Lector: Benjamin Omta
Orgel: Thea Riesebos

Kruispuntjes
Orde van Dienst