Zesde zondag van de zomer

Gezamenlijke zomerdienst van Paaskerk- en Kruiskerkgemeente

30 juli 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Ds. Sieb Lanser
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Loes Oostenrijk
Orgel: Thea Riesebos

Kruispuntjes
Orde van Dienst