Zevende zondag van de zomer

Gezamenlijke zomerdienst van Paaskerk- en Kruiskerkgemeente

6 augustus 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Eric Citroen
Ouderling: Rudie van Balderen
Diaken: Anita Pfauth
Lector: Tonneke van der Mede
Orgel: Thea Riesebos

Kruispuntjes
Orde van Dienst