Derde na Epifanie

Zondag 24 januari 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorganger: dr Bettine Siertsema
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Marijek van der Meulen
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Dienst terug kijken