Tweede na Epifanie

Zondag 17 januari 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorganger: drs Renger Prent
Ouderling: Paula Rose
Diaken: Cor Omta
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek
Dienst terug kijken