Eerste na Epifanie

Zondag 10 januari 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorganger: ds Sieb Lanser
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Lamkje Sminia
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek
Dienst terug kijken