Eerste zondag van 2021

Zondag 3 januari 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorganger: mw Anita Winter
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Marijke van der Meulen
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst