Tiende zondag van de zomer

Gezamenlijke zomerdienst van Paaskerk- en Kruiskerkgemeente

Vandaag in de Paaskerk

27 augustus 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Paaskerkberichten en Kruispuntjes
Orde van Dienst