Elfde zondag van de zomer

3 september 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Roel Knijff
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Conny Gaykema
Lector: Henk van der Meulen
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst