Tiende zondag van de zomer

Zondag 29 augustus 2021, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Geertien Morsink
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Cor Omta
Lector: Henk van der Meulen
Organist & piano: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst