Twaalfde zondag van de zomer

Zondag 5 september 2021, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Aanmelden verplicht voor eventueel bezoek aan deze dienst.

Voorganger: ds Fokko Omta
Ouderling / Lector: Henk van der Meulen
Diaken: Herma Hemminga
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst