22ste zondag na trinitatis

29 oktober 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Coen Constandse
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Marleen Jongeneel
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst