Zevende zondag van de herfst

5 november 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Sieb Lanser
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Herma Hemminga
Orgel: Thea Riesebos

Kruispuntjes
Orde van Dienst