Stille zaterdag

Zaterdag 3 april 2021, 18.30 uur

Paaswakeviering

Aanmelden verplicht voor eventueel bezoek aan deze dienst,

Hier vindt u de mogelijkheden
Kijk hier de dienst online via Kerkdienstgemist

Voorganger: ds Sytze de Vries
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Marijek van der Meulen
Lector: Lamkje Sminia
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes bij de veertigdagentijd
Orde van Dienst
Dienst terug kijken