Goede vrijdag

Vrijdag 2 april 2021, 18.30 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Dit jaar is er een bijeenkomst waarin naast muziek ook plaats voor poëzie is. Beide kunsten betrekken ons bij de tijdloze emoties rond verlies en loslaten. Liturg en neerlandica Bettine Siertsema brengt poëzie die evenals de muziek over verraad en liefde, nabijheid en verlatenheid gaat. Elvire Beekhuizen (sopraan), Elsbeth Gerritsen (alt), Michiel Meijer (bas) en Jeffrey Ieong (tenor) laten enkele recitatieven, aria’s en koralen uit Bachs Matthäus Passion horen. Ze worden begeleid door leden van het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Kostense.
Aanvang 18.30 uur

Voorganger: dr. Bettine Siertsema

Kruispuntjes bij de veertigdagentijd
Orde van Dienst
Dienst terug kijken