Witte donderdag

Donderdag 1 april 2021, 19.00 uur

Aanmelden verplicht voor eventueel bezoek aan deze dienst,

Hier vindt u de mogelijkheden
Kijk hier de dienst online via Kerkdienstgemist

‘Vurig heb ik begeerd dit Pascha met u te eten’ (Lucas 22: 15)

Viering van het Avondmaal – Mensen die thuis willen deel nemen, kunnen vóóraf de elementen ‘brood’ en ‘wijn’ zelf klaarzetten.

De dienst volgt de gebruikelijke liturgie, waarbij ik het Jezus-woord hoop te overdenken, waarin hij spreekt van zijn vurige verlangen om dit ‘Pascha’ met zijn discipelen te eten.
De viering van de maaltijd zal plaats vinden met drie mensen achter de tafel: voorganger, geflankeerd door diaken en ouderling. Na het tafel gebed, een lied en het Onze Vader volgen de Inzetting en de communie, het delen van brood en wijn, in twee stappen.
Na de instellingswoorden over het brood, nuttigen we het. Dit gebeurt tegelijk (synchroon) met de drie celebranten achter de tafel. Daarna volgen de inzetting en het drinken van de beker, ook weer samen en tegelijk. Zo hopen we de ‘enigheid’ te vieren en ons de verbondenheid onderling en met de Levende Heer te realiseren.

Voorganger: ds. Fokko Omta
Ouderling: Antoinette Kamsteeg
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Paula Rose
Orgel / piano: Henk Trommel

Kruispuntjes bij de veertigdagentijd
Orde van Dienst
Dienst terug kijken