Palmzondag

Zondag 28 maart 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorganger: ds Corine Sloots
Ouderling: Henk van der Meulen
Diaken: Lamkje Sminia
Lector: Benjamin Omta
Orgel / Piano: Frits Heil

Kruispuntjes
Kruispuntjes bij de veertigdagentijd
Orde van Dienst
Dienst terug kijken