Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Judica,  ‘Verschaf mij recht’

Zondag 21 maart 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorgangers: ds Hanna Rijken
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Cor Omta
Lector: Henk van der Meulen
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Kruispuntjes bij de veertigdagentijd
Orde van Dienst
Dienst terug kijken