Vierde zondag van de veertigdagentijd

Thema: Een mens te zijn op aarde.

Zondag 14 maart 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorgangers: ds Ruurd van der Weg
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Tonneke van der Mede
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Kruispuntjes bij de veertigdagentijd
Orde van Dienst
Dienst terug kijken