Derde zondag van de veertigdagentijd

Thema: Een mens te zijn op aarde.

Zondag 7 maart 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorgangers: ds Fokko Omta
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Herma Hemminga
Lectoren: Marleen Jongeneel
Zang: Paula Rose
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Kruispuntjes bij de veertigdagentijd
Orde van Dienst
Kerkdienst terug kijken