Tweede zondag van de veertigdagentijd

Thema: Een mens te zijn op aarde.

Zondag 28 februari 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorgangers: ds Sieb Lanser & ds Werner Pieterse
Ouderlingen: Antoinette Kamsteeg en Nelly Versteeg
Diaken: Lamkje Sminia
Lectoren: Josje Dijkstra en Willeke Koops
Zang: Nienke Oostenrijk
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek
Dienst terug kijken