Zondag Invocabit

Eerste zondag van de veertigdagentijd

Zondag 21 februari 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorganger: ds Sytze de Vries
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Cor Omta
Lector: Lamkje Sminia
Zang: Joost van Velzen
Orgel / piano: Henk Trommel

Kruispuntjes
Kruispuntjes bij de veertigdagentijd
Orde van Dienst