Viifde zondag na Epifanie

5 februari 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Barbara de Groot
Ouderling: Rudie van Balderen
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Lamkje Sminia
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst