Muziek van troost en hoop in de Kruiskerk

Zondag 29 januari wordt ’s middags om 16:30 uur in een muzikale vesper in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a in Amstelveen, muziek van hoop en troost uitgevoerd. Twee composities klinken over een van de meest geliefde psalmen, Psalm 42. De toegang is vrij, er wordt na afloop een gift gevraagd om de onkosten te bestrijden.

Psalm 42 is zo geliefd omdat mensen er ‘in bange dagen’, als het water hen tot de lippen is gestegen -de watersnood van 70 jaar geleden wordt dit jaar herdacht-, hoop aan ontlenen en troost uit putten.

In de loop der eeuwen is deze psalm tientallen malen op muziek gezet. Twee van deze composities zijn gekozen voor deze vesper, één uit de 19e en één uit de 20e eeuw. Uit Wie der Hirsch schreit (1837) van Felix Mendelssohn klinkt het openingskoor, uit de 20e eeuw wordt Like as the hart desireth the waterbrooks van de Engelse componist Herbert Howells uitgevoerd.

De uitvoering zal gebeuren door de Vesperscantorij die op groot-orgel begeleid wordt door Peter Ouwerkerk. Henk Trommel dirigeert en liturg zal zijn dr. Nienke Vos, docent vroeg-christelijk Grieks en Latijn aan de VU.