Wie zijn wij?

De protestantse wijkgemeente Kruiskerk is een pluriforme gemeenschap voor jong en oud in Amstelveen Noord.

In het verhaal van God en mensen vinden wij bezieling en troost. Samen met jongeren en jonge gezinnen zijn wij op zoek naar nieuwe vormen om het geloof te beleven. Wij willen gastvrij zijn, in contact met de buurt. Ons monumentale kerkgebouw biedt ruimte aan een cultureel programma met exposities, lezingen en concerten.

Korte beschrijving van de protestantse wijkgemeente Kruiskerk

De Kruiskerkgemeente is een warme en betrokken gemeente voor jong en oud in Amstelveen Noord. Ze maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en landelijk van de Protestantse Kerk in Nederland.

Openheid en gemeenschap

De gemeente wil een brede en open geloofsgemeenschap zijn, waar een ieder zich welkom mag voelen – ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, huidskleur of achtergrond. Iedereen heeft de ruimte om het geloof op eigen wijze te beleven en christen te zijn.

Binnen die ruimte vinden we het belangrijk om samen gemeente te zijn. Want geloven doe je niet in je eentje, maar als gemeenschap. Dat uit zich in de wekelijkse kerkdiensten, maar zeker ook in de doordeweekse activiteiten: Open Huis, Bijbelkring, gespreksavonden of –middagen rond bepaalde thema’s, samen zingen, samen eten, diaconale activiteiten.

Op het terrein van leren en bezinnen is er een groeiende samenwerking met de wijkgemeenten van de Paaskerk en de Pelgrimskerk.

Als gemeente willen we openstaan naar en in contact zijn met de buurt(en) waarin we kerk zijn. Dat heeft geresulteerd in het project ‘Goede Buren’. Onze meest directe buur is de wijk Elsrijk, waarin we samenwerken met Stadsdorp Elsrijk, het Apostolisch Genootschap en het zorgcentrum Nieuw Vredeveld.

De jonge Kruiskerk

De afgelopen jaren is onze bijzondere aandacht voor jongeren en jonge gezinnen uitgegroeid tot de pioniersplek-in-wording De jonge Kruiskerk. We bieden een aantrekkelijk aanbod voor kinderen en hun ouders, voor tieners en jongvolwassenen. Met basisscholen in de wijk is een goed contact opgebouwd. We vinden het belangrijk om Bijbelverhalen aan kinderen door te geven op een manier die hen aanspreekt, en om jongeren een veilige plek te bieden om over (on)geloof te praten.

Cultuur

We richten ons ook in het bijzonder op een cultureel geïnteresseerd publiek. Maandelijks zijn er in de Kruiskerk muzikale vespers en concerten. Daarnaast zijn er met enige regelmaat exposities en lezingen over religieuze kunst.

Ouderenwerk

De Kruiskerkgemeente heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op nieuwe vormen van ouderenwerk. Waar het individuele pastoraat steeds meer onder druk komt te staan, zijn nieuwe vormen van ontmoetingspastoraat belangrijk. We noemen dit met een overkoepelende term herbergactiviteiten.