Predikanten en kerkenraad


ds. Roel Knijff

Predikant

 

 

Anita Winter

Ouderling – voorzitter

voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl

 

Henk van der Meulen

Ouderling – scriba

scriba@kruiskerk-amstelveen.nl

 

Saskia de Jong

Ouderling

 

 

Han Jongeneel

Ouderling

 

 

Mareke Kniep

Ouderling

 

 

Geert-Jaap Welsing

Ouderling

 

 

Rudie van Balderen

Ouderling-kerkrentmeester

 

 

Antoinette Kamsteeg

Jeugdouderling

Voorzitter PJR

 

Lamkje Sminia

Scriba diaconie

 

 

Marijke van der Meulen

Diaken

 

 

Jellie Snijders – de Vries

Diaken

 

 

Cor Omta

Diaken

 

 

Lodewijk Palm
Penningmeester Wijkkas

Rekeningnummer wijkkas: NL59 INGB 0004 2138 02 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert inzake Wijkkas Kruiskerk