Ouderenwerk

Voor oudere gemeenteleden is er een divers aanbod. Er is de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek waarin van alles aan bod kan komen. Wat geeft vreugde? Welke zorgen zijn er? Belangrijkste vraag daarbij is: Hoe gaat het met u?

Daarnaast zijn er de bijeenkomsten waar ontmoeting centraal staat, zoals het Open Huis, de Sing Inn en de ontmoetingsbijeenkomsten.

Elk jaar is er een adventmiddag.

Het Open Huis biedt een gevarieerd programma: soms is er een spreker, soms is er een kringgesprek of is er iets creatiefs te doen; ook is er jaarlijks een wandeling door één van de Heemparken. Het open huis is op maandagmiddag op de volgende data:
21 november 2022
16 januari 2023
20 maart 2023
15 mei 2023

De Sing Inn is elke derde woensdagmiddag van de oneven maanden.

De ontmoetingsbijeenkomsten zijn nog in ontwikkeling.

Wilt u meer weten? Of wilt u een persoonlijk gesprek?
Algemeen aanspreekpunt is uw ouderenpastor.

Contact Kruiskerk:
Eric Citroen
06 50677403
ouderenpastor@pga-b.nl