Ouderenwerk

Voor oudere gemeenteleden is er een divers aanbod, o.a. het Open Huis, de Sing Inn en de ontmoetingsbijeenkomsten. Elk jaar is er een adventmiddag. Het Open Huis biedt een gevarieerd programma: soms is er een spreker, soms is er een kringgesprek of is er iets creatiefs te doen; ook is er jaarlijks een wandeling door één van de Heemparken.
Het open huis is elke eerste dinsdagochtend van de maand, de Sing Inn elke derde woensdagmiddag van de oneven maanden. De ontmoetingsbijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddag.

In verband met de coronamaatregelen is het noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt voor alle activiteiten. De Sing Inn gaat in verband met diezelfde maatregelen helaas voorlopig niet door.

Algemeen aanspreekpunt is ouderenpastor

Contact Kruiskerk: contact@kruiskerk-amstelveen.nl of bel 06 21 12 45 67