Kruiskerkcantorij

De cantorij verleent medewerking aan kerkdiensten in de Kruiskerk ter ondersteuning van de gemeentezang en met een enkele concertante bijdrage, meestal tijdens de collecte.
De cantorij telt ongeveer 24 leden en repeteert elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Aansluitend wordt er koffie gedronken.

Nadere informatie

Voorzitter: Henk van der Meulen
meulenhenk@kpnmail.nl

Secretaris: Jellie Snijders – de Vries
cantorij@kruiskerk-amstelveen.nl

De Kruiskerkcantorij sluit het seizoen af met medewerking aan de diensten van 14 mei en 28 mei 2023. Daarna houden wij vakantie tot eind augustus. Op 29 augustus 2023 hervatten wij de repetities en bereiden we ons voor op het startzondag, zondag 17 september 2023.