Kruiskerkcantorij

De cantorij verleent medewerking aan kerkdiensten in de Kruiskerk ter ondersteuning van de gemeentezang en met een enkele concertante bijdrage, meestal tijdens de collecte.
De cantorij telt ongeveer 24 leden en repeteert elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Aansluitend wordt er koffie gedronken.

Nadere informatie

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Jellie Snijders – de Vries
cantorij@kruiskerk-amstelveen.nl

Met de medewerking op de startzondag, 17 september 2023, heeft de cantorij het nieuwe seizoen geopend.

In 2023 staan de volgende diensten gepland:

  • Zondag 15 oktober
  • Zondag 26 november (Gedachteniszondag)
  • Maandag 25 december (Kerstochtend)