Kruiskerkcantorij

De cantorij verleent medewerking aan kerkdiensten in de Kruiskerk ter ondersteuning van de gemeentezang en met een enkele concertante bijdrage, meestal tijdens de collecte.
De cantorij telt ongeveer 20 leden en repeteert elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Aansluitend wordt er koffie gedronken.

Nadere informatie

Voorzitter: Henk van der Meulen
meulenhenk@kpnmail.nl

Secretaris: Jellie Snijders – de Vries
cantorij@kruiskerk-amstelveen.nl

Wij hervatten de repetities weer op 10 januari 2023 en gaan dan aan de slag voor de 4 diensten naar Pasen. Op Goede Vrijdag 7 april staat “The Crucifixion” van John Stainer op het programma. Voor dit project zoeken we projectzangers, die het stuk al eerder gezongen hebben of die in staat zijn het werk thuis in te studeren. Vlak daarvoor organiseren we een studie(zaterdag)dag. Projectzangers zijn van harte uitgenodigd.

Op weg naar de paasvieringen verleent de cantorij haar medewerking aan de diensten van 5 februari en 26 februari 2023.