Kruiskerkcantorij

De cantorij verleent medewerking aan kerkdiensten in de Kruiskerk ter ondersteuning van de gemeentezang en met een enkele concertante bijdrage, meestal tijdens de collecte.
De cantorij telt ongeveer 20 leden en repeteert elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Aansluitend wordt er koffie gedronken.

Nadere informatie

Voorzitter: Henk van der Meulen
meulenhenk@kpnmail.nl

Secretaris: Jellie Snijders – de Vries
cantorij@kruiskerk-amstelveen.nl

We hervatten de repetities op dinsdag 30 augustus; eerste optreden tijdens de startdienst op 18-9-2022
We blijven altijd op zoek naar nieuwe stemmen voor alle zanggroepen, dus als je houdt van zingen, kom dan eens een dinsdagavond langs!

Graag zien we u dan!