Kruiskerkcantorij

De cantorij verleent medewerking aan kerkdiensten in de Kruiskerk ter ondersteuning van de gemeentezang en met een enkele concertante bijdrage, meestal tijdens de collecte.
De cantorij telt ongeveer 25 leden en repeteert elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Aansluitend wordt er koffie gedronken.

Nadere informatie

Voorzitter: Henk van der Meulen
meulenhenk@kpnmail.nl

Secretaris: Jellie Snijders – de Vries
cantorij@kruiskerk-amstelveen.nl

Begin september is de cantorij weer begonnen met repeteren, met inachtneming van de Coronamaatregelen:
We repeteren in de Kerkzaal en houden strikt 1,50 meter afstand
De repetities beginnen voortaan om 19.30 uur en duren exact 3 kwartier
Er is voorlopig nog geen koffiedrinken na afloop