Kruiskerkcantorij

De cantorij verleent medewerking aan kerkdiensten in de Kruiskerk ter ondersteuning van de gemeentezang en met een enkele concertante bijdrage, meestal tijdens de collecte.
De cantorij telt ongeveer 20 leden en repeteert elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Aansluitend wordt er koffie gedronken.

Nadere informatie

Voorzitter: Henk van der Meulen
meulenhenk@kpnmail.nl

Secretaris: Jellie Snijders – de Vries
cantorij@kruiskerk-amstelveen.nl

Vanaf dinsdag 25 januari 2022 starten we weer met repeteren. Elke dinsdagavond van 19:30-21:00 uur zullen we hard gaan repeteren voor in ieder geval Goede Vrijdag waar we van plan zijn om de Markus Passion van Reinhard Keiser weer uit te voeren.
Hopelijk kunnen we ook nog meewerken aan een gewone kerkdienst, maar voorlopig blijven deze online, in ieder geval in januari.
We blijven altijd op zoek naar nieuwe stemmen voor alle zanggroepen, dus als je houdt van zingen, kom dan eens een dinsdagavond langs!

Graag zien we u dan!