De Jonge Kruiskerk

Kinderen en Tieners

Tieners en kinderen worden door de tienerdienst-  en kinderdienstleiding in de appgroepen geïnformeerd over activiteiten. Belangstellenden voor informatie voor de kinderen kunnen terecht bij Marleen Jongeneel (m.jongeneel@solcon.nl ) en voor de tieners bij Liesbeth Verstoep. Belangstellenden voor De jonge Kruiskerk ontvangen periodiek eveneens informatie in de appgroep jonge Kruiskerk.