De Jonge Kruiskerk

Kinderen en Tieners

Tieners en kinderen worden door de tienerdienst-  en kinderdienstleiding in de appgroepen geïnformeerd over activiteiten. Belangstellenden voor informatie voor de kinderen en tieners kunnen terecht bij Liesbeth Verstoep (liesbethverstoep@gmail.com). Belangstellenden voor De jonge Kruiskerk ontvangen periodiek eveneens informatie in de appgroep jonge Kruiskerk.