Concerten en Vespers 2022 – 2023

In het seizoen 2022-2023 wordt weer ongeveer maandelijks (met uitzondering van december en van de zomermaanden) een muzikale vesper gehouden. De duur is ongeveer een uur. In elke vespers brengen we één of meer schatten uit het kerkmuzikale reservoir dat in de loop der eeuwen ontstaan is. Dit seizoen kun je drie of vier keer een cantate van Johann Sebastian Bach horen, maar ook werk van Telemann en Howells zal gebracht worden. Ieder die de muzikale vespers een warm hart toedraagt vragen we ons ook financieel te ondersteunen – Commissie Cantatediensten NL98 INGB 0008 0729 24 – zodat we deze vespers kunnen blijven organiseren.

Alle Vesper en Concerten zijn via Kerkdienstgemist te zien en te beluisteren

Muzikale Vespers – overzicht

Zondag 4 juni 2023 – 16:30 uur

Koor en orkest van Het Bach Ensemble Amsterdam verzorgen met solisten de muziek op deze zondag Trinitatis. Liturg is ds. Niek Scholten De muzikale leiding heeft Paulien Kostense

Zondag 25 juni 2023 –  16:30 uur

Onder leiding van Hanna Rijken wordt een Choral Evensong verzorgd. Dit jaar zal onze eigen Vespercantorij hun medewerking verlenen. Zoveel mogelijk volgens de liturgie van en de gebruiken in de Anglicaanse kerk wordt dit avond-koorgebed gehouden.