Beroepingsproces 2022 (2e bericht):

Uitnodiging voor gemeentevergadering woensdag 21 september, 20.15 uur
U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering op woensdag 21 september in de Paaskerk om 20.15 uur. Het betreft een gemeentevergadering voor de gehele Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (afgekort: PGA-B).

We beroepen een predikant die deels werkzaam zal zijn in de Paaskerk en deels binnen het geheel van de PGA-B. Tijdens de vergadering staan het predikantsprofiel en de wijkprofielen in concept vorm centraal. Op basis van deze profielen gaat de beroepingscommissie aan de slag.
Na een korte plenaire inleiding gaan we in kleine groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan. Ik benadruk hierbij dat de profielen n.a.v. uw opmerkingen bijgesteld kunnen worden. Finale goedkeuring door de kerkenraden vindt plaats na de gemeentevergadering.

We verwachten dat de wijkprofielen uit 2019 – met hier en daar enkele aanpassingen – nog steeds een goed beeld geven van onze drie wijkgemeenten. Voor het predikantsprofiel ligt dit anders. In dit concept profiel zullen we op onderdelen niet verder gaan dan het noemen van enkele aandachtspunten voor bespreking in de gemeentevergadering.

Voor het ‘Paaskerk-gedeelte’ van het predikantsprofiel kunnen we in zekere mate putten uit het profiel uit 2019. Maar voor het ‘PGA-B deel’ van het profiel is dat niet het geval. Daar zullen we het met elkaar moeten hebben over de PGA-B brede taken die de nieuwe predikant worden toegedacht en welke kwaliteiten en ervaring zij/hij daarvoor moet hebben. Hier zullen keuzes gemaakt moeten worden, die de kerkenraden niet alleen willen maken. Daarvoor hebben we uw inbreng nodig.

Nog twee praktische punten:

  • De teksten van de profielen en een notitie over kerkelijke presentie in Amstelveen – Buitenveldert komen in de week van 12 september beschikbaar via de PGA-B website en in gedrukte vorm in de kerken;
  • Als het voor u moeilijk is om naar deze gemeentevergadering te komen, laat het mij weten. We zorgen dan voor uw vervoer naar de Paaskerk en terug.

Pieter Licht
Scriba PGA-B kerkenraad
Mailadres: scribaak@pga-b.nl
Telefoon: 06 83995520