14 januari 10.00 uur Pelgrimskerkgemeente Amsterdam Buitenveldert

voorganger: ds. S. Lanser
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. S. Langbroek
diaken: mw. A.G. Visser
lector: mw. J.M. van Zanten

Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries om
10.00 uur voor. In deze dienst wordt mw. A.G.
Visser herbevestigd als diaken.

Liturgie

Preek Johannes 2 1-11