7 januari 10.00 uur Pelgrimskerkgemeente Amsterdam Buitenveldert

voorganger: drs. R. Prent
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. L. Meyer
diaken: dhr. R. Freijmuth
lector: mw. S. Langbroek

Volgende week zondag gaat ds. S. Lanser om
09.30 uur voor.

Liturgie

Preek :Marcus is de eerste evangelist