De wereld gaat ten einde (wij vrolijk verder)

COLUMN

Gerben Drost


De zomer van 2021 begint op 21 juni a.s. Enkele dagen voor Pinksteren arriveerden de gierzwaluwen. Uniek en ultiem songfestival. Met een duur van honderd dagen! Op Pinksteren: bliksem, donder en hagelstelen. De Geest verdrijft Corona. Onder voorwaarde dat we ons laten prikken, testen en aan de Tien Geboden houden. Als je deze column leest kan je erop rekenen dat je morgen de korte rok of korte broek uit de kast kan halen.  Doe eens die korte rok proberen als je automatisch de korte broek pakte en ook omgekeerd…. Denk eens na voor het te laat is.

Onze Professor Kees de Jager – topwetenschapper – werd onlangs 100 jaar op zijn geboorte eiland Texel. De zon is op de helft van haar levenspad. Over 4,5 miljard jaar is alle waterstof op. Maar tegen die tijd is het leven op aarde allang verdwenen. Dus loop nog maar eens – op je eigen tempo – door die prachtige heemparken in Amstelveen. Hou niet stil hoe het daar is in het voorjaar. De  paarse schubwortel is zeer zeldzaam in Nederland,

Dankzij – misschien wel de beste krant van Nederland –  kwam ik op het spoor van een kloek boek: 61 eilanden in de Waddenzee, een ontdekkingsreis. Van: Evert Jan Prins. Over een wereld die kwam, krimpt, komt en zal vergaan.  Met dit boek hoef ik dit jaar niet met vakantie (hoop wel op bezoek aan Cobra Museum en Museum Jan).

Nog meer te lezen. De VU – onze Vrije Universiteit- aldoor in beweging. Nu een boek van historicus Alex Bakker: ‘Een halve eeuw transgenderzorg aan de VU’. Moet en wil  ik weer denken aan Jo Splinter zaliger die tegen me zei: word lid van de VU vereniging. Zie: www.vuvereniging.nl De Abraham Kuyperlezing in de Kuyperweek op 10 juni a.s. word gehouden door Maxim Februari. We kijken uit naar zijn essay ‘Campusroman’.

De protestantse kerk Amstelveen-Buitenveldert zal allang voor het einde van de zon verdwenen zijn. Vernam een bericht: ‘God gaat de ene Zondag naar de katholieke kerk, en de andere zondag naar de protestantse kerk” (Gerard Reve, Een Eigen Huis 1979)

Fijn, dat onze zusters en broeders van de Pelgrimskerk eerdaags mogen vieren in de Goede Herder Kerk. Het moet toch Jezus zijn (én Zijn Moeder, maar die heeft zich in Amstelveen-Buitenveldert nog niet laten zien, bij mijn weten).

Een nieuwe grote/lange en echte predikante – Barbera-  in de Paaskerk en een nieuwe his,her,they,them op  komst in de Kruiskerk. Wij allen in dienst van  kerk, stad en maatschappij.

Zo ook  onze dierbare broeders en zusters in de Pauluskerk (de klok hoor ik elke zondag twee keer luiden).

Ach. de kerk groeit van tegenslag en van (onverwacht) geluk. Gaat ten einde voor het einde de wereld. En toch: de  Wederkomst (als een dief in de nacht). Voor nu: fijne zomer en vrolijk verder!

Gerben Drost, 28 mei 2021