Open up……

Gerben Drost

COLUMN


Hervormingsdag 2019 pal achter ons. In de middag een bijeenkomst rond poëzie. Mogelijk kwam lied 722, een Lutherlied, in de prachtige vertaling van Jaap Zijlstra ter sprake…..

Geen Brexit gisteren, open up to: de derde verkiezingen in vier jaren in Groot Brittannië. We voelen ons enorm verbonden met de Kirk en de mensen in Schotland, ons zo nabij.

De griezelige ongein onder de naam ‘Halloween’ kwam voorbij. Heden Allerheiligen en morgen Allerzielen. Protestanten zijn daar wars van. Ruim honderdduizend heiligen. Wij doen niet aan verering! Twee heiligen komen ieder jaar direct op ons af. De ene belt aan (op 11 november) en de andere klopt aan (op 5 december). Allerzielen is echt niks, wij kennen het vagevuur niet. Het is geen inclusief gebeuren. Het is stil staan bij gelovige doden: de echte Rooms Katholieken……

Op 6 november is het Dankdag voor Gewas & Arbeid. Op die dag gaan we allang niet meer naar de kerk. Dus allen thuis maar danken!

Er toch veel om naar toe te gaan. Open up to: Dietrich Bonhoeffer. Een bijzondere voorstelling ter gelegenheid van het afscheid van ds. Gert Jan de Bruin. Op 13 November vanaf stipt 20.15 uur in de Paaskerk.

En open up to: wat verder volgt. Neem alleen al de muziekagenda voor de rest van dit jaar. Vanavond – 20.15 uur – het Pauluskoor in de St. Augustinuskerk met Sir Karl Jenkins: ‘The Armed Man’ en Francis Poulenc: ‘Gloria’.

2020 een jaar van open up.…to.…bijvoorbeeld: Roermond (The Passion), Rotterdam (het euro-songfestival), Tokyo (Olympische Spelen), Leeuwarden (Roze Zaterdag) en Amsterdam (o.a. Sail en 750 jarig bestaan). Het kan niet op. In stad Amstelveen e.o. start 2020 voor de verbreding, verdieping en vooruitgang met: de kap van 6000 bomen langs en bij de A9. O Heer, zie ons aan..…

Mijn bevliegingen tussendoor.… Recent – laat – ontdekte ik: Elton John. Ging naar de film Rocketman, kocht een verzamel CD en las het boek ‘Ik Elton John’ in één ruk uit. Kijk ik naar een praatprogramma….gelijk door naar het boek van Pete Wu, ‘De Bananengeneratie, over het dubbelleven van Chinese Nederlanders van nu’. Hou ook Friese zangers in de smiezen. Nou die produceren de ene CD na de andere. En komt er 7 november postuum een CD uit van Leonard Cohen ‘Thanks for the dance’.

Het is november, nevelmaand.… Waarom, wat en hoe dan ook, altijd: Soli Deo Gloria.

Gerben Drost, 1 november 2019