Ruimen

COLUMN

Gerben Drost


Mijn vakantie in Randland werd een Memory Lane langs familie en bekende plekken. Een groot deel van de tijd in Noordoost Friesland. Op een mooi vakantiekiekje sta ik tussen de vrouwen op de dijk bij Holwert. Vijf meter hoge metalen vrouwenbeelden, de een slank en de ander wat minder slank. De voorstelling draagt de naam: “Wachtsjen op Heech Wetter”. Nou dat hoge water is ook nodig om per veerboot Ameland te bereiken. Maar Randland is ook zo prachtig.

Ik ben ook uitvoerig in Blije geweest, het dorp waar ik mijn jeugd doorbracht. Werd er op 14 september 1958 in de gereformeerde kerk gedoopt door dr. Egbert Smilde. Zijn zoon Aage werd nota bene later een van mijn zwagers.

Pal voor Pinksteren was ik weer retour in Amstelveen en wilde het Pinkstergevoel zo lang mogelijk vasthouden. En toen dacht ik plots: op Tweede Pinksterdag naar de dienst in de Pauluskerk! In dat gebouw heb ik ooit openbare belijdenis des geloofs afgelegd. Wonder boven wonder nog steeds het geloof behouden. Ben wel de dag en het jaar kwijt waarop ik belijdenis deed. Maar dat komt nog wel boven water.

Ik hoorde op Tweede Pinksterdag de klok luiden en dacht wat vroeg. Afijn liep op mijn gemak naar de Pauluskerk, stapte naar binnen en merkte dat de dienst allang aan de gang was (was 9.30 uur begonnen (in Present en in de Nieuwsbrief stond 10.00 uur). Ging snel zitten en ik kreeg gelijk de Bijbel met de psalmen uit de berijming van 1773 overhandigd. De collecte kwam pal voor de verkondiging. Een gastpredikant: ds. Pater.

Ik kwakkel al geruime met een oog. En het zingen van Psalm 119, vers 9 kwam bij me binnen:

“Doe bij Uw knecht weldadigheid o Heer, opdat ik leev’, Uw Woorden moog’ bewaren.
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels op doen klaren.
Dat mijne ziel de wond’ren zie en eer, die in Uw wet zich alom openbaren.”

Ook al is er bij mij geen sprake van staar, wel verschil. Maar toe nu toe nog geen verklaring.

Al met al ging ik vanuit de Pauluskerk best gesticht naar huis.

Met het gekwakkel kwam ik via de oogarts (met samen beslissen) bij de neuroloog terecht. Op 6 juni jl. in het Ziekenhuis Amstelland bloed laten afnemen en afgelopen woensdag was er de MRI-scan van hersens en ogen. Ik zei daarvoor tegen de neuroloog:’ ik werk bij de organisatie die de passende zorg propageert. Is het nodig?’ Hij moest glimlachen en zei: ‘dat weet je pas na afloop”. Afijn begin juli komen de bevindingen tot me. Dat is nu dus gelijk de cliffhanger in deze column.

Behalve aan het werk ben ik ook aan thuis aan het ruimen (ik heb hulp van Sjaan pakt aan, zie: www.sjaanpaktaan.nl). We hebben de aanval geopend op overvolle kasten en een enorme bende op zolder. Ben nu helemaal in de opruimflow. Ook enorm veel textiel, papier en overige rommel uit huis verwijderd.

Bij elke sessie met Sjaan heb ik na afloop en enorm opgeruimd gevoel. Inmiddels ook de tuintjes voor en achter door de erkende tuinmannen laten snoeien en wieden. Ook dat was erg nodig.

Heerlijk dat ruimen.

Gerben Drost, 30 juni 2023

Foto bij de column: Gerben Drost tusken de froulju op de dijk bij Holwert