Dit is wat blijft

COLUMN

Han Jongeneel


Wij hebben in de loop der jaren heel wat bijbels verzameld. Ik zie er op de boekenplank een paar liggen: Een Statenvertaling, een herziene Statenvertaling uit 1977 (die heb ik in mijn jonge jaren van kaft tot kaft gelezen, al moet ik er wel bij vertellen dat ik daar jaren over gedaan heb). Voor mijn Havo diploma kreeg ik een Duitse bijbel en voor mijn Atheneum diploma een Engelse. Dan liggen er nog een bijbel in gewone taal en een paar deeltjes bijbel met kanttekeningen. Beneden ligt nog een andere Engelse bijbel en onze trouwbijbel, een NBG 1951. En een parallelbijbel met naast elkaar de Statenvertaling en de nieuwe bijbelvertaling 2004. Van de NBV hebben we nog twee exemplaren, maar als je ze nodig hebt zijn ze altijd onvindbaar. En vanaf vandaag heb ik een nieuwe bijbel: de NBV21.

Er schijnen 12.000 wijzigingen in te zijn aangebracht ten opzichte van de NBV van 2004.  Als je dat deelt door het aantal bladzijden  (1406) zijn dat gemiddeld ruim 8 wijzigingen per pagina. Nu zullen veel wijzigingen niet zo erg opvallen, zoals de verwijzingen naar God die nu (weer) een hoofdletter hebben gekregen, de hoofdletter die in 2004 verdwenen was. Maar sommige wijzigingen zijn wel opvallend. Neem het einde van I Korintiërs 13.

De NBV 2004 vertaalt:

           Nu kijken we nog in een wazige spiegel.

De Herziene Statenvertaling:

           Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. 

En de NBV21:

            Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld.

Het zijn nuances, en je kunt het natuurlijk alleen goed beoordelen als je Grieks kent. Maar hoe onduidelijk ons beeld is wordt hier wel heel duidelijk weergegeven.

Een echte wijziging is het slotakkoord van dit hoofdstuk. Daar heeft de NBV 2004:

             Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Dat wordt nu in de NBV21:

Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Dat vind ik een mooie vondst. Het lijkt nu overigens weer op wat we eerder al hadden. De Statenvertaling luidt:

                En nu blijft geloof, hoop en liefde …

Nu ja, wereldschokkend is het allemaal niet, maar een bijbelvertaling is het waard om er de uiterste zorg aan te besteden en dat is nu gebeurd. Lang leve de NBV21.

Tot slot nog een “funfact”: In de bijbel komt nu ook bier voor. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat bier al in Bijbelse tijden in Israël werd gedronken. Dus werd ‘drank’ vervangen door ‘bier’. Dat is natuurlijk goed nieuws. Dorus zong ooit: “Want in de hemel is geen bier, en daarom drinken we het hier.” Maar het is nu dus wel zeer de vraag of er in de hemel geen bier is. In de bijbel komt het nu in elk geval voor, bijvoorbeeld:

Geef bier aan wie een kommervol bestaan leiden, geef wijn aan wie diep ongelukkig zijn. Spreuken 31:6.

Als iemand mij vanavond vraagt wat ik drinken wil, zal ik zeggen dat ik een kommervol bestaan leid.

Han Jongeneel, 15 oktober 2021