Toekomst

COLUMN

Lamkje Sminia


Een bekend spreekwoord luidt: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
De grammaticale aanduiding voor die tijd is o.t.t.t. onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd.
Die tijd is er dus al, maar is nog niet voltooid. Die ligt dus nog open en wacht ….

Wat geweest is dragen we met ons mee. In het beste geval hebben we daarvan geleerd en zijn door schade en schande wijs geworden. Levend in het heden hebben we dromen, verlangens en maken plannen voor de toekomst. Echter, hebzucht en allerlei belangen en conflicten bepalen grotendeels de invulling daarvan en vormt, samen met ons eigen aandeel daarin, het heden van onze kinderen, die op hun beurt weer dromen en plannen maken voor hun leven en een mooie toekomst. ‘Er is niets nieuws onder de zon’. Wat zal er van hun toekomstplannen terecht komen? Zijn wij, mensen, dan niet in staat tot vernieuwing?
Aan het begin van onze jaartelling is in Bethlehem (Broodhuis) een Kind geboren, dat ‘het brood des levens’ wil delen met ieder die daarvoor open staat. Op een steenworp van Bethlehem ligt de oude stad (Oost-)Jeruzalem. Daar bevindt zich de geboortegrot en de Geboortekerk. Echter 2000 jaar later vrezen de leiders van de christelijke kerken in Jeruzalem voor de toekomst van de kerken aldaar. Ze worden bedreigd in hun bestaan doordat ze plaats moeten maken voor de macht en het geld van Israëlische Joodse kolonisten en hun organisaties. Afgelopen week zonden ze wéér een noodkreet naar de wereld.

Indertijd moesten Jozef, Maria met hun kind jezus uit hun huis en land vluchten voor koning Herodes die elk geboren kind als bedreiging zag van zijn macht. In Egypte , nota bene, waren ze even veilig. Heden is Herodes vervangen door een militaire bezettingsmacht die vanuit eenzelfde angst en afgunst een heel volk verjaagt: Jonge Palestijnse kinderen worden ’s nachts van hun bed gelicht, meegenomen en gevangen gezet, psychisch en fysiek geïntimideerd en uitgehoord over hun familie en vriendjes. Wapens doden, en elke stem tegen onrecht, van zowel individuen als mensenrechtenorganisaties, wordt in de kiem gesmoord.
Bethlehem en zijn herdersvelden zijn met een metershoge muur met militaire controleposten afgescheiden van het reeds door Israël geannexeerde Jeruzalem, die intussen is uitgebreid met een ring van Israëlische kolonistennederzettingen. Binnen de muren van Bethlehem bevinden zich twee opeengepakte vluchtelingenkampen. Daar wonen, onder Israëlische bewaking, Palestijnen met hun families die in 1948 gevlucht zijn uit wat nu Israël is. Even buiten de stad bevindt zich de omsingelde en bedreigde, eeuwenlang gevestigde, boerderij ‘Tent of Nations’ van Daoud Nassar en zijn familie, die “Weigert vijand te zijn”.

Mensen, wereldwijd, zijn verantwoordelijk voor elkaar in het heden, maar meer nog voor een open en nieuwe toekomst voor onze kinderen. Wat voor wereld willen wij aan hen overdragen? Maar wat dragen wij feitelijk aan hen over? Kunnen we gedane zaken eventueel nog ten goede keren?

Laten we voor het voltooien van de toekomende tijd beginnen bij een Kind!

Lamkje Sminia, 24 december 2021