CONTACT

COLUMN

Saskia de Jong


Hoe gewoon is het nu om altijd bereikbaar te zijn. Vroeger had je op straat telefooncellen van waaruit je met wat kleingeld en/of later een telefoonkaart kon bellen. Terugrekenend heb ik nu al 23 jaar een mobiele telefoon op zak. Destijds kreeg ik er een met een prepaidnummer cadeau van mijn ouders. Zo sloegen zij 2 vliegen in 1 klap: ik kreeg een verjaardagscadeau én ik kon ‘eenvoudiger’ bellen in geval van nood. Na enkele jaren heb ik het mobiele telefoonnummer (en dat heb ik dus nog altijd) meegenomen naar een abonnement.  En nu? Nu heb ik er drie en soms, zoals binnenkort weer, vier.
Want naast mijn privé –mobiel en twee voor mijn werk komt daar enkele keren per jaar de kerk-mobiel bij. Anders gezegd: de telefoon van Contact Kruiskerk of kortweg de Contact-telefoon. En zo ook over enkele weken, als het mijn beurt weer is om coördinator te zijn.
Wanneer ik dan op pad ben en deze mobiele telefoons bij me heb, heb ik vaak binnenpret om de (non-verbale) reacties van mensen als ik de telefoons tevoorschijn haal om ze uit (of stil) te zetten.
Behalve dat ik het een en ander kan bedenken, wat men zou (kunnen) denken, levert het ook wel leuke gespreksmomenten op, zeker als ik opmerk dat ik ook de kerk even op stil moet zetten. Mijn (ad hoc) gesprekspartner is dan veelal verbaasd dat op deze wijze de kerk telefonisch bereikbaar is voor alle vragen over, van en voor de kerk. Maar men vindt het wel een goed idee en/of handig of vergelijkbaar.

Sinds september 2012 bestaat Contact Kruiskerk, zo heb ik terug kunnen vinden in mijn archief over de periode van mijn diakenschap. Via het mobiele telefoonnummer  (06 – 2112 4567) en de email ( contact@kruiskerk-amstelveen.nl)  is Contact Kruiskerk bereikbaar. Hoewel elke maand een van de 5 coördinatoren dienst heeft – d.w.z. gedurende een maand de telefoon en email bijhouden – komt het ook voor dat we voor elkaar inspringen:  zoals toen ik vreesde mijn stem kwijt te raken door een verkoudheid en de telefoon eerder overgedragen heb. Wie er dienst heeft, wordt vermeld op de Kruispuntjes.

Hoewel het, gemiddeld genomen, tamelijk rustig is met de Contact-telefoon en email gebeurt er wel het een en ander. Zoals een familielid die de aanstaande verhuizing van zijn vader doorgeeft en daarmee wordt het mogelijk om de post vanuit de kerk ook naar het nieuwe adres te laten sturen. Of een student die samen met anderen voor een studieopdracht ons kerkgebouw wilde bezichtigen. Ook een vraag van scholieren uit Amstelveen kwam bij Contact binnen: zij zochten voor hun schoolopdracht mensen, die over hun religie in gesprek wilden met hun en dachten daarbij dus aan onze wijkgemeente. Ook vanuit de televisiewereld heb ik weleens vragen gehad, zoals de EO die in Amstelveen opnames zou komen maken. Maar soms is er een uitschieter: zoals de ramp met vlucht MH-17. Een medewerker van de gemeente belde naar Contact in verband met het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst ergens in Amstelveen.
Een van mijn memorabelste vragen die ik ontving via Contact was van een oudere dame. Zij woonde in Nieuw Vredeveld en had het telefoonnummer gevonden op een Kruispuntjes-uitgave van een andere oudere dame (die lid was van de Kruiskerk), die met haar aan de eettafel zat en de Kruispuntjes-uitgave meegenomen had in haar rollatormand. Omdat zij niet wist hoe ze haar kerkelijke gemeente kon bereiken had ze bedacht dat Contact Kruiskerk misschien kon helpen. Ik heb haar verzoek ook aan haar kerkelijke gemeente doorgegeven, naar ik hoop voor haar met het gewenste resultaat.

Ik vind het in ieder geval altijd leuk om coördinator te zijn: al was het maar omdat het altijd een verrassing is wat er binnenkomt aan telefoongesprekken en e-mails.

Saskia de Jong, 19 juni 2020