Opnieuw ….

COLUMN

Saskia de Jong


U kent de berichten over het Coronavirus: het virus speelt weer op en het komt dit keer nog dichterbij dan in maart: onze woonregio heeft veel besmettingen. Tijdens de eerste golf weet ik van (uiteindelijk) “slechts” één vriendin, dat zij besmet was en milde klachten ondervond. Maar nu hoor ik over meer mensen, die ik (op de een of andere manier) ken en daarmee wordt. En dat betekent dat deze 2e een stuk pittiger zal zijn bezien vanuit het perspectief van de besmettingsrisico.

Doordat ik behoor tot de risicogroep betekenden de coronaregels  tijdens de eerste golf, dat ik nog minder mensen ging zien en/of spreken dan gebruikelijk voor mij. Wanneer je werkt vanuit huis, zoals ik doe sinds ik voor mijzelf begonnen ben, heb je geen collega’s om je heen waar mee je contact hebt. Met de lockdown van maart jl. is er veel stilgevallen, zoals een ieder ook had. Veel van mijn kerkelijke activiteiten kwamen zo ook tot stilstand en dat was vooral jammer; vooral vanwege de persoonlijke contacten.

Hoewel, ik kreeg er wel (geheel onverwacht) een periode ‘vrij’ van mijn wekelijkse, redactionele werk voor de Kruispuntjes. Doordat voor het wel/niet verschijnen van de Kruispuntjes telkens ad hoc besloten werd door het moderamen, heeft Henk (vdM) zich hiermee bezig gehouden. Want ik was door mijn werk wat minder flexibel hiervoor: mijn werk ging immers nog wel gewoon door. Maar het was ook wel weer fijn (en enigszins weer onwennig) om vanaf 23 juni jl. weer wekelijks bezig te zijn met de Kruispuntjes.

De meeste kerkdiensten heb ik online en/of via RTV Amstelveen gevolgd tot de laatste juli-zondag. Vanaf deze zondag ben ik weer dienst gaan doen als ouderling in de gemeenschappelijke dienst. En dat voelde toch wel bijzonder na de periode van alleen thuis vieren. Mijn katten toonden volstrekt geen belangstelling voor de viering op tv of tablet. Als zij zin in aandacht hadden of eten wilden hebben, dan vroegen ze er ‘simpelweg’ om of gebruikte een van hun aansporingstactieken (als ik niet reageerde), ook tijdens de dienst.

Met de huidige opleving c.q. ‘de 2e golf’, wordt het voor de meeste gemeenteleden opnieuw via internet meeluisteren (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2096 en/of www.kerkomroep.nl). Doordat een internetverbinding nodig is, zullen er nu gemeenteleden zijn, die niet meer kunnen meevieren: omdat zij geen internetaansluiting hebben, of, omdat zij wel een internetaansluiting hebben, maar deze niet gebruiken. Als er wel een internetaansluiting is, dan kan er via een kastje ‘contact’ gemaakt worden met de kerk. Met de (nieuwste) IP-tv’s kun je ook ‘direct’ contact maken met de kerk (maar het fijne weet ik daar niet van).
Ik weet wel een aantal gemeenteleden, die misschien zouden willen ‘aanhaken’. Maar er zijn mogelijk nog meer gemeenteleden, die wel zouden willen meeluisteren. Maar een berichtje naar Contact Kruiskerk (06-2112 4567 / contact@kruiskerk-amstelveen.nl) kan hier helpen. Want soms is er een ‘piep’ nodig om, in dit geval, op zondag mee te kunnen gaan luisteren naar de viering.

Voor een ieder, die nu besmet is, hoop ik van harte dat hij/zij goed zal herstellen. En wie thuis moet blijven vanwege een besmette partner/huisgenoot wens ik sterkte in deze spannende tijd.

Hartelijke groet, Saskia.

9 oktober 2020