Aktie Vrijheidsbrief

Op zondag 12 mei houden wij weer de Aktie Vrijheidsbrief.

Deze maand schrijven wij voor de Chinese mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng die al bijna 7 jaar in het geheim wordt vastgehouden. Hij werd opgepakt nadat hij zijn memoires publiceerde, waarin hij schreef over zijn ervaringen als gevangene en onder surveillance in China. Zijn exacte locatie en huidige toestand blijven onduidelijk, hij heeft geen toegang tot een advocaat, en gezien zijn eerdere behandeling in de gevangenis, loopt hij groot risico op marteling.

In de te schrijven brief roepen we de minister van Openbare Veiligheid in China op om Gao Zhisheng onmiddellijk vrij te laten.

In de te schrijven brief roepen we de autoriteiten in Zuid-Jemen op om Ahmad Maher onmiddellijk vrij te laten en medische zorg te geven.

  • De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 2,- te koop
  • Wilt u zo vriendelijk zijn om gepast te betalen

Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-jemen-maher-2024. De mailacties herkent u aan “stuur een mail! @”.


De Aktie Vrijheidsbrief wordt al meer dan vijfentwintig jaar gehouden in een groot aantal kerken in Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert. Maandelijks wordt een schrijfactie georganiseerd voor mensen ergens in de wereld die ten onrechte of zonder eerlijk proces worden gevangen gehouden. Of als marteling en het onthouden van medische behandeling aan de orde is.

Elke derde zondag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt in de deelnemende kerken de over te schrijven of voorgedrukte brief te koop aangeboden. Naast de vertaling van de brief die meestal in het Engels is, wordt ook achtergrondinformatie gegeven over het betreffende land. Met de voorgedrukte brief wordt tegemoet gekomen aan de wens van ouderen die moeite hebben met het schrijven van een andere taal en aan hen die geen tijd hebben de brief over te schrijven.

Het initiatief voor de Aktie Vrijheidsbrief werd destijds genomen door een aantal jongeren uit de (voormalige) Bankraskerk. Nadat zij geloofsbelijdenis hadden gedaan wilden zij op een concrete en zinvolle manier uiting geven aan hun geloofsovertuiging en kwamen zij op het idee een schrijfactie te starten.