Uitnodiging voor PGA-B gemeentevergadering

Donderdag 16 mei 2024, Paaskerk

Graag nodig ik de gemeenteleden uit voor een gemeentevergadering op donderdag 16 mei 2024 in de Paaskerk.
De vergadering begint om 20.00 uur.

We bespreken de jaarverslagen 2023 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

De stukken vindt u hieronder:

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OVER 2023

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN OVER 2023

Een aantal exemplaren zullen in de kerken liggen. Verder is er nog de mogelijkheid dat u de stukken krijgt opgestuurd; daarvoor zendt u – uiterlijk donderdag 9 mei 10.00 uur – een e-mail aan de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl) of belt u met het Kerkelijk Bureau (020 – 641 3648).


Met vriendelijke groet,
Kees Elfferich,

scriba PGA-B