Vacature: Kerkelijk Werker

De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert zoekt voor de wijkgemeente in Buitenveldert vanaf 1-9-2023 t/m 31-8-2025

een kerkelijk werker voor 1,0 fte

Wij zijn

de Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (afgekort: PGA-B), een gemeente bestaande uit vier wijkgemeentes. Voor één van onze wijkkerken, de Pelgrimskerkgemeente, zoeken we een kerkelijk werker.

Wij zoeken

een kerkelijk werker, die, ‘trouw aan de kerk en met hart voor de buurt’,

  • Gods Woord helder en inspirerend kan uitleggen binnen een voor de gemeente herkenbare liturgie, met oog voor de waarde van klassieke kerkmuziek
  • vanuit Gods Woord mede gestalte kan geven aan de roeping die wij als gemeente hebben Christus te volgen en zorg te dragen voor elkaar, voor onze naasten en voor de schepping
  • in het pastoraat samen met de vrijwilligers en de taakgroep pastoraat i.o. het pastoraat kan organiseren voor vooral de vele oudere leden van de gemeente
  • met oog voor verschillende maatschappelijke verhoudingen samen met de wijkdiaconie kan opkomen voor wie niet gehoord worden
  • samen met predikanten van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert de kerkelijke presentie in Buitenveldert ook voor de toekomst kan borgen door contact te leggen met stadsgenoten, organisaties, instellingen en anderen in het sociale netwerk, en initiatieven te ontwikkelen op het gebied van onder meer zingeving en diaconaat
Wij vragen iemand die
  • een WO- of HBO-opleiding theologie heeft of nog volgt
  • een preekconsent heeft
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en
  • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
Wij bieden

een functie als kerkelijk werker, gericht op het invullen van de vacante periode die ontstaat door het vervroegde emeritaat van de huidige predikant, en op ter voorbereiding op de periode na het terugkeren van de gemeente van haar huidige, tijdelijke ruimte naar een herbouwd eigen onderkomen.
De kerkelijk werker maakt deel uit van het ministerie van predikanten en een klankbordgroep. De aanstelling is voor een periode van 2 jaar. Voor de arbeidsvoorwaarden hanteren wij de richtlijnen zoals binnen de landelijk PKN gelden.
Het is mogelijk om naar een deel van de functie te solliciteren.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de kerkenraad (en scriba a.i.), de heer G. Oud, e-mail:  scriba@pelgrimskerk.nu en op www.pga-b.nl

Sollicitatie

Stuur uw motivatiebrief met CV uiterlijk voor 19 juni 2023 naar de heer G. Oud,

e-mail: scriba@pelgrimskerk.nu . De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 26 en 27.