Zondag 16 januari

Overzicht van alle diensten

Zo/  16 jan.

Eerste collecte: Diaconie, Kariros Sabeel Nederland
Tweede collecte: Kerk, ondersteuning gemeenten (toerusting voor werkers in de kerk)

 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18.30 uur: ds. H.M. Burggraaf, Noordeloos
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, bevestiging ambtsdragers, orde van dienst

Do/ 20 jan.

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Odien van ’t Rie

Vr/ 21 jan.

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: ds. Coosje Verkerk


Toelichting op de 1e collecte: Kariros Sabeel Nederland
Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. En wil daarmee bijdragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen. De Palestijnse  bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van christenzionisten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld rechtvaardigt.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kairos-Sabeel
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Toelichting op de 2e collecte: Ondersteuning gemeenten (toerusting voor werkers in de kerk)
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot diakenen en van musici tot jeugdwerkers. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk zowel vrijwilligers als professionals met een groot aanbod aan trainingen.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Ondersteuning Gemeenten
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 3e kwartaal 2021 >