Zondag 9 januari

Overzicht van alle diensten

Zo/  9 jan.

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting Voedselbank Amstelveen
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, alleen online, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, themaviering, alleen online, orde van dienst
19.30 uur: Taizé viering, alleen online, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Geene, Katwijk
18.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Vreugdehof
10.00 uur: ds. Bram Sneep

Vr/ 14 jan.

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Voedselbank Amstelveen
De Voedselbank  verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners die om financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. Op dit moment verzorgt de Voedselbank voor ruim 100 huishoudens een voedselpakket. Met uw bijdrage kunnen wij groente en fruit kopen en een gezond en gevarieerd voedselpakket aan onze cliënten verstrekken.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Voedselbank  Amstelveen
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen doorgeven. Daar zetten we ons gezamenlijk voor in. Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Eredienst en Pastoraat
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 3e kwartaal 2021 >