Zondag 2 januari

Overzicht van alle diensten

Zo/ 2 jan.

Eerste collecte:  Diaconie, Zorg- en hulpverlening Amstelveen – Buitenveldert
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, alleen online, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, alleen online, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Kommers, Harderwijk
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, Noordwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: nog niet bekend, orde van dienst

Do/ 6 jan.

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen

Vr/ 7 jan.

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastoor Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel treft, ook in Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een luisterend oor bieden en hen adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven aan overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg in de buurt.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar de wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, het bijhouden van onze website, de nieuwsbrief, de kosten voor het streamen van onze diensten (kerkdienstgemist.nl). Wij rekenen op uw gift.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Wijkwerk
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/


Overzicht collecte-opbrengsten 3e kwartaal 2021 >