Vrijdag 31 december – Oudjaar/Zaterdag 1 januari – Nieuwjaar

Overzicht van alle diensten

Vr/ 31 dec. Oudjaar

Eerste collecte: Diaconie, Zorg- en hulpverlening in Amstelveen – Buitenveldert
Tweede collecte:  Kerk, Kerkenwerk TOTAAL in onze gemeente

Paaskerk
19.30 uur: drs. Renger Prent, alleen online, orde van dienst
Pauluskerk
19.00 uur: ds. A.L. van Zwet, Putten


Za/ 1 jan. Nieuwjaar

Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.J. Verhaar, Krimpen a/d IJssel


Toelichting op de 1e collecte: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert

U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel treft, ook in Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een luisterend oor bieden en hen adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven aan overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg in de buurt.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/.


Toelichting op de 2e collecte: Algemeen kerkenwerk  
Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. algemeen kerkenwerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/.


Overzicht collecte-opbrengsten 3e kwartaal 2021 >