Zondag 26 december – Tweede Kerstdag

Overzicht van alle diensten

Eerste collecte: Diaconie, Kerkwebradio
Tweede collecte:  Kerk, Kerkenwerk TOTAAL in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke, gezamenlijke dienst vanuit de Paaskerk (Kruiskerk gesloten), orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede
18.30 uur: ds. P.B. Verspuij, Otterlo
Pelgrimskerk
10.30 uur: Nelly Versteeg, morgengebed, orde van dienst


Toelichting op de 1e collecte: Thuis kerkdienst beluisteren zonder internet
Aan gemeenteleden zonder internetverbinding die toch naar de zondagse viering willen luisteren wordt een Powerlineadapter ter beschikking gesteld en desgewenst geïnstalleerd. Een praktische oplossing die hen in staat stelt om toch verbonden te blijven met de kerkelijke gemeenschap. De opbrengst van deze collecte is  bestemd voor het abonnement om de zondagse vieringen uit te zenden en de kosten van de apparatuur om dat mogelijk te maken.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kerkdienst thuis.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/.


Toelichting op de 2e collecte: Algemeen kerkenwerk  
Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. algemeen kerkenwerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/.


Overzicht collecte-opbrengsten 3e kwartaal 2021 >